1 Aralık 2016 Perşembe

Sahih Tefsir 4. Cilt Çıktı
Sahih Tefsir'in 4. cildi baskıdan çıktı. İnşaallah 01.12.2016 tarihinden itibaren Sahih Tefsir'in 3. v3 4. ciltleri abonelerin adreslerine gönderilmeye başlanacaktır. Abonelerin 2. taksit olarak posta çeki hesabımıza 45 tl. ödemeleri gerekmektedir.
 

25 Kasım 2016 Cuma

Sahih Tefsir 3. Cild çıktı

Sahih Tefsirin 3. Cildi çıktı, 4.cilt inşaallah salı günü teslim alınacak. 5. Cildin baskısı tamamlandı tahminen 1 hafta sonra ciltleme işlemi bitmiş olacak. 6, 7 ve 8. Ciltlerin ise inşaallah 1 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.

29 Mayıs 2016 Pazar

Sahih Tefsir Aboneliği

Sahih Tefsir'in ilk iki cildi çıktı. Bu kitap piyasaya abonelik sistemi ile verilecektir. Bu abonelik planına göre;
 
* Abonelik ücreti olarak 75 tl. ödeme alınacak, ilk iki cild abonelere gönderilecektir.
 
* 3. ve 4. ciltler baskı aşamasındadır ve çıktığında 45 tl. ödeme alınarak abonenin adresine gönderilecektir. 
 
* 5., 6., 7. ve 8. ciltler çıktığında da 120 tl. ödeme ile, hediye olarak Sahih Meal ile birlikte abonelerin adreslerine gönderilecektir.
 
* Abonelik için ad, soyadı, telefon numarası ve adres bilgilerinin e-mail adresimize gönderilmesi gerekmektedir. 
Tel: 0 533 412 62 22
E-mail adresimiz: darussunne@hotmail.com
 
 
Sahih Tefsirin Ayrıcalıkları
 
1- Alanında ilk denilebilecek bir çalışmadır. Yalnızca sahih ve hasen rivayetler seçilerek merfu hadisler, sahabe tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına yer verilmemiştir. Böylece ümmetin selefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karmaşıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve uydurma rivayetler ile, Kur'ân ve sahih sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayetlerinden uzak durulmuştur.
 
2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır.
 
3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.
 
4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kağıda yapılmıştır. ayetler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu başlıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renklendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, üzerindeki yazılar kabartma şeklindedir. Sırt kısmı ise 8 cilde yayılmış bir kompozisyon olarak yine kabartmadır.
 
5- Kitabın dizgisinde okuyucuyu rahatsız etmeyen, bilakis okumayı sevdiren bir düzen gözetilmiştir.
 

27 Kasım 2015 Cuma

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı


7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

(Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce)

Hazırlayan: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

12 Kasım 2015 Perşembe

Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

         
 
       Türkçe dilinde yazılmış ilk ve tek etraflı menhec kitabı "Bizden Olmayanlar" geçtiğimiz aylarda Dâru's-Sunne Mescidi tarafından yayınlandı.