31 Aralık 2016 Cumartesi

Sahih Tefsir 5., 6. ve 7. Ciltler çıktı

Sahih Tefsir'in 5 ve 6. ciltleri abonelerin adreslerine gönderilmiştir.  
7. cildin baskısı tamamlanmıştır. 8. cilt ile Sahih Meâl'in baskısı tamamlandığı zaman inşâallah abonelere ulaştırılacaktır

29 Mayıs 2016 Pazar

Sahih Tefsir Aboneliği

Sahih Tefsir'in ilk dört cildi çıktı.
 
* Abonelik ücreti olarak ilk iki cilt için 75 tl., 3. ve 4. ciltler için 45 tl. ödeme alınmış ve abonelere ulaştırılmıştır.
 
* 5. ve 6. ciltler inşaallah baskıdan çıkmak üzeredir ve elimize ulaştığında 60 tl. karşılığında abonelere ulaştırılacaktır.

* 7. ve 8. ciltler baskıdadır ve çıktığında 60 tl. ödeme talep edilip, hediye olarak Sahih Meal ile birlikte abonelerin adreslerine gönderilecektir.
 
* Abonelik sistemi, ilk duyuru yapıldığında kayıt olmayanlar için yeni taleplere kapanmıştır.
* Sahih Tefsir'in ilk dört cildini satın almak isteyenler için ücreti: 140 tl.'dir. 
 
 
 
Sahih Tefsirin Ayrıcalıkları
 
1- Alanında ilk denilebilecek bir çalışmadır. Yalnızca sahih ve hasen rivayetler seçilerek merfu hadisler, sahabe tefsiri, tabiîn ve tebau't-tabiin tefsiri nakledilmiş, sonrakilerin yorumlarına yer verilmemiştir. Böylece ümmetin selefinin anlayışıyla Kur'ân tefsiri tespit edilmeye çalışılmış, okuyucuyu karmaşıklığa ve ihtilaflara sürükleyen zayıf ve uydurma rivayetler ile, Kur'ân ve sahih sünnete aykırı düşen israiliyyat rivayetlerinden uzak durulmuştur.
 
2- Ayetlerin Türkçe mealleri verilirken yukarıda bahsedilen sahih rivayetlere dayalı meallendirme yapılmıştır.
 
3- Giriş kısmında sahih kaynaklara dayalı olarak Tefsir usulü ve Kur'ân öğrenimi ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilmiştir.
 
4-  Kitabın baskısı üç renk olarak, şamua kağıda yapılmıştır. ayetler ve sure başlıkları kırmızı, hadislerin arapça metinleri ve konu başlıkları mavi, tefsir ve rivayetlerin Türkçe metinleri ise siyah olarak renklendirilmiştir. Cilt kapağı dayanıklı termo deri, üzerindeki yazılar kabartma şeklindedir. Sırt kısmı ise 8 cilde yayılmış bir kompozisyon olarak yine kabartmadır.
 
5- Kitabın dizgisinde okuyucuyu rahatsız etmeyen, bilakis okumayı sevdiren bir düzen gözetilmiştir.
 

27 Kasım 2015 Cuma

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı


7 İmamdan Sahih Kudsi Hadisler

(Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Muslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî ve İbn Mâce)

Hazırlayan: SEYFULLAH ERDOĞMUŞ

12 Kasım 2015 Perşembe

Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

         
 
       Türkçe dilinde yazılmış ilk ve tek etraflı menhec kitabı "Bizden Olmayanlar" geçtiğimiz aylarda Dâru's-Sunne Mescidi tarafından yayınlandı.