Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Nitelikli

Her Müslümanın Evinde Bulunması Gereken Kitaplar

Din adına hurafelerin, saptırmaların, bâtıl itikad ve fiillerin yaygınlaştığı bu zamanda vahyin sahih delilleri ışığında hazırlanmış olan bu kitapları okumak, okutmak, hediye etmek bid'atlerle mücadelede davet cihadının bir zorunluluğu, asrın Müslümanlarının sorumluluğudur. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine göre Türkçe te'lif yayınları okuyucularına sunan ilk ve tek yayın merkezi; Daru's-Sunne Mescidinin yayınları: 1- İçerisinde yalnızca sahih ve hasen rivayetlerle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu hadisler ile sahabeden mevkuf, tabiinden ve etbauttabiinden maktû eserlerden ibaret tefsir nakillerini aktaran, hayırlı oluşlarına şahitlik edilen ilk üç asırdaki selefin tefsirini içeren, sonrakilerin yorumlarından arındırılmış; Sahih Tefsir (8 cilt) 2- Salih selefin anlayışına göre ilk Türkçe Kur'ân Meâli; Sahih Meâl 3- Sahih İslam'a davette öncelikli olarak okunması, amel edilmesi ve tavsiye edilmesi mutlaka gerekli olan, bid'at ve nifak ehlin…

En Son Yayınlar

Resim

Sahih Tefsir 8 Cilt Baskısı Tamamlandı!

Resim

Sahih Meâl Çıktı!

Resim

Daru's-Sunne Mescid'inden 3 kitap daha yayınlandı

Resim

İmam Suyuti'nin İki Eseri Daha Yayınlandı

Resim

Sahih Tefsir'in Ayrıcalıkları

Resim

Sahih Kudsî Hadis Kulliyâtı Sağlam Yayınlarından Çıktı

Resim

Tekfir Sapması ve Haktan Sapmanın Temelleri Kitapları Yayında!

Resim

Sıradışı Bir Kitap: Bizden Olmayanlar

Resim

Tasavvufun Hakikati Çıktı

Resim

Sünnet Müdafâası ve İttibâ Tevhidi Çıktı