Satışı Yapılan Kitaplar
İndirimli Fiyat Listesi
 
Sahih Tefsir 8 cilt - 240 Tl.
Sahih İtikad Hadisleri 4 cilt - 75 Tl.
Zeberced 3 Cilt - 60 Tl.
Sahih İlmihal - 35 Tl.
Bizden Olmayanlar - 20 Tl.
Modern Bilimsel Hurafeler - 20 Tl.
Abdest ve Namaz Ahkamı - 15 Tl.
Sahih Tesettür - 30 Tl.
Sahih Meal - 10 Tl.
Tasavvufun Hakikati - 15 Tl.
Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi - 15 Tl.
Tekfir Sapması - 20 Tl.
Haktan Sapmanın Temelleri - 10 Tl.
Ehli Sünnete Göre İman ve Tevhid Akidesi - 15 Tl.
Sünnet Anlayışı mı, Sünnete Yabancılık mı? - 5 Tl.
Tefsir Usulü ve İlk 7 Surenin Tefsiri (2 cilt) - 30 Tl. 
40 Hadiste İslam Şahsiyeti - 5 Tl.
Muhtasar Sahih Akide - 5 Tl.
Hadis Ehlinin Tarihi - 7.5 Tl.
Rahmet Yağmurları - İbn Kayyım - 12.5 Tl.
Çocuk Ahkamı - İbn Kayyım - 10 Tl.
Tevbekarların Kıssaları - İbn Kudame - 7.5 Tl.
Vaazlar ve Meclisler - İbnu'l-Cevzi - 10 Tl.
Zahidlerin Sofrası - Abdülmelik Kuleyb - 7.5 Tl.
İlim Amel Etmeyi Gerektirir - Hatib el-Bağdadi - 5 Tl.
Kur'ân'ın Faziletleri - İbn Kesir - 10 Tl.
İşte Salihler Böyleydi - Halid el-Huseynan - 7.5 Tl.
Ümmet ve Ülfet - İbn Teymiyye - 7.5 Tl.

*****************Önemli Uyarı**************
İtisam yayınları/Benli kitabevinin bastığı birçok kitabın mütercimleri akidesi bozuk kimselerdir ve kitaplara saptırıcı önsözler ve dipnotlar koymuşlardır.
Mesela A.Samet Afaracı diye birisi nedense piyasada daha önce tercümesi bulunan kitapları tercüme etmeyi tercih etmekte ve önsözlerinde mezhep taklidi şirkine ve zayıf hadislerle amel etmeye davet etmektedir.
Burak Akça diye birisi, İbn Teymiyye'nin Ümmet ve Ülfet Risalesinin tercümesinde; Abdulfettah Ebu Gudde zındığına rahmet okumakta, "Ebu Hanife'yi öven ehli sünnet alimleri olduğu" şeklinde bir intibâ vererek yalan söylemekte, Selefî menhecin düşmanı olan Muhammed Avvame, Fatih Kaya gibi saptırıcıların sözlerine yer vermekte, Darekutni'nin bid'at ehli imamı Bakillani'ye gevşeklik göstererek Ebu Zer el-Herevi'nin Eşarî'liğe sapması kıssasını örnek bir davranış gibi lanse etmekte, mezheplerin re'ye dayalı içtihadlarının dini tamamlayan unsurlar olduğunu söylemekte, bid'at ehline karşı berâ gösterilmesi gibi ümmetin alimlerinin icma ettiği esaslara saldırmaktadır! Halbuki kitabın müellifi olan İbn Teymiyye, zikredilen sapmalardan berîdir.
Bâtıl üzerinde birleşmeye çağıran bu İhvanu Muslimin zihniyetindeki hâin anlayışlar bugünkü Müslüman ümmeti ifsat eden en büyük düşmanlardır.
Satışını yapmak durumunda kaldığımız klasik kaynaklara yapılan bu tercümelerde, mütercimlerin bu gibi saptırıcı yorumlarına ve dipnotlarına uyarı yapmak üzerimizde bir hakkı açıklama zorunluluğudur.
 SAHİH İTİKAD HADİSLERİ 4 Cild
İthal kağıt, tek renk baskı

Modern Bilimsel Hurafeler
Ciltli, ithal kağıt, 432 sf. renkli fotoğraflar

Tefsir Usulü ve ilk 7 surenin tefsiri 2 cilt
Termo deri cilt, Şamua kağıt, 3 renk baskı 
(Sahih Tefsir'in İlk 2 Cildidir)


Muhtasar Sahih Akide - Ebu Muaz
karton kapak - 2 renk baskı 

İlim Amel Etmeyi Gerektirir - Hatib el-Bağdadi


İşte Salihler Böyleydi - Halid el-Huseynan

Ümmet ve Ülfet Risalesi - İbn Teymiyye

Kur'ân'ın Faziletleri - İbn Kesir


 

Popüler Yayınlar