28 Mayıs 2017 Pazar

Zeberced 3 Cilt Olarak Yayınlandı

Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Hadisler
Zeberced
3 cilt, ithal kağıt(el-Mustedreku'z-Zeberced Min Ahadisi'n-Nebiyyi'l-Emced Alâ Şuruti'ş-Şeyhayn)
 
Te'lif: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî
 3 cilt, Buhari veya Muslim'in şartlarına göre 1566 hadis

ez-Zeberced'de Buhari veya Muslim Şartlarına Hadis Alınan Kaynaklar:

Kitap Kataloğu ve Fiyat Listesi

Dâru's-Sunne Kitap Katalogu