Sünnet Müdafâası ve İttibâ Tevhidi Çıktı

 
 

Sünnetin vahiy kaynaklı oluşunun etraflıca delillendirildiği bu çalışmada, “Sahih de olsa, hadisler akidede bağlayıcı değildir” diyenler ile “Hadisler Kuran’a arz edilmedikçe kabul edilmez” iddiasıyla, aslında hadisleri fasit akıllarına ve anlayışlarına arz edenlerin; Kuran’a ve sünnete nasıl muhalefet ettikleri, Allah’ın Kitabı hakkında ne kadar cahil ve gafil oldukları Allah’ın izniyle ispatlanmaktadır.
Maksatlı kimselerin “Hristiyan ve Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e iman etmesi gerekmez, onlar mümindir” iddiası da bu çalışmada inşallah cevabını bulmaktadır.
Kitabın ikinci bölümünde ise İttibâ tevhidi, mânâsı, zorunluluğu ve şartları açıklanmaktadır.
 Yorumlar

Popüler Yayınlar